SEZ Krompachy

ČESKÁ REPUBLIKA a. s


Nové jméno společnosti je 

Partner elektro a.s., a dále se věnuje

 prodeji, projekci, a servisu prvků VN


Distribuci prvků NN 

pro Českou republiku

 realizuje společnost SEZ-CZ s.r.o.